Pakkeoversigt

pakkeoversigt

grundpakken

grundpakken til kr. 1.950,- excl moms. pr. lejemål pr. år

• Bogføring af alle bilag vedrørende leje på ejendommen.

• Forbrugsregnskab på vand, varme mm.

• Opkrævning af husleje og andre ydelser i forbindelse med lejemålet.

• Varsling og gennemførelse af lejereguleringer (pr. mail)

• Lejerservice.

• Flytteopgørelser.

• Kontakt til lejere og vicevært.

• Oversigt af betalinger og udeståender.

• Rykkerprocedurer og overdragelse til inkasso

Vi skræddersyr en pakke, så den passer til netop dine behov.

Alle informationer fremsendes på mail.

Hver ejendom er oprettet i vores system med et individuelt regnskab. Dette giver mulighed for en pakkeløsning med statistik og balancer for den enkelte ejendom eller lejlighed, så den passer specielt til dig og dine behov,

 Som kunde forvalter du selv dine penge og skal godkende alle kontoaktiviteter, så du oplever 100% tryghed og sikkerhed, når vi varetager din ejendomsadministration.

Vi tilbyder at hjælpe med udarbejdelse af lejekontrakt, opkrævning af leje, årlig lejeregulering, forbrugsopgørelser, bogføring af alt vedrørende ejendommen, flytteopgørelser og administration af ind- og udflytningsrapporter. Derudover håndterer vi rykkerprocedurer og eventuelle afdragsordninger, eller indtil overdragelse til inkasso.

Som udlejer kan du til enhver tid få betalingsoversigter på alle lejligheder, samt se hvor betalingerne befinder sig i en eventuel rykkerprocedure.

Der vil løbende blive udarbejdet rentabilitet i den ønskede detaljeringsgrad, og du har altid adgang til  posteringer, i det omfang der ønskes.

Vi har automatiseret processen, så du på mail kan få alle de oplysninger, du måtte finde nødvendige, i et interval, som passer dig.

 

tilføjelsespakke

mediepakken

• Oprettelse af tomme lejligheder på 1-2 relevante boligsider

• Udsendelse af mails til interesserede

• Vedligeholdese af medlemsregister

• Fotografere til udlejningsannoncer

• Opfølgning på henvendelser

tilføjelsespakke

Carepakken

• Udarbejdelse af informationsmateriale omkring lejligheden og ejendommen

• Udarbejdelse af materiale til syn af lejlighed ved ind- og udflytning

• Udarbejdelse og vedligeholdelse af husorden

tilføjelsespakke

Partnerpakken

• Udarbejdelse af fuldt ejendoms- og skatteregnskab af statsautoriseret revisor

• Håndtering af inkassosager

• Syn ved ind- og udflytning

• Aflæse forbrugsmålere

• Organisering af vedligeholdelse af ejendom

• Styring af istandsættelse af lejemål

• Vedligeholdelse af yderområder

• Snerydning

• Trappevask

• Mm.